Betalen

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Dit tarief wordt door de overheid vastgesteld.

De kosten voor kinderen tot en met 17 jaar worden vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico is hier niet van toepassing !

Volwassenen kunnen een aanvullende verzekering afsluiten, waarvan de vergoedingen per verzekering verschillen. Ook hier is het eigen risico niet van toepassing.

 

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betaalwijzen

Wij hebben onze facturering uitbesteed aan FAMED.

Uw factuur wordt door FAMED direct doorgestuurd naar Uw verzekeraar. Indien U niet verzekerd bent, of  indien de vergoeding minder is dan 100%, dan ontvangt U van FAMED een factuur voor het gehele bedrag respectievelijk het rest-bedrag.

Klik hier voor uitgebreide informatie over FAMED.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.